banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา