banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านบริการขับรถยนต์ส่วนกลาง จำนวน 6 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา