banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสาร)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ขนะการเสนอราคา