banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสายชาร์จโทรศัพท์มือถือ (๑ เมตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา