banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา