banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน(ผงหมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 2 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา