banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบ แบบสอบถามพร้อมสรุปรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับกิจกรรมนักสื่อสารพลังงานชุมชน โครงการเชื่อมร้อยเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายชุมชนในประเทศไทย เพื่อสร้างพลังการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่ยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

* ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา