banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 35 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา