banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการผู้ประสานงานและงานเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา