banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิดสี และขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา