banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตสื่อและอุปกรณ์ประกอบสำหรับการประชุมวางแผนและออกแบบแผนปฏิบัติการพัฒนาด้านพลังงานระดับจังหวัดเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา