banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ EN-Camp ปีที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา