banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาระบบ Call center SIEMENS HIPATH 4000 IP PABX โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา