banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบสนับสนุนสำหรับห้อง Data Center โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา