banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนพรมห้องทำงานของผู้บริหารระดับสูงเป็นกระเบื้องยางพร้อมรื้อถอนและขนย้าย จำนวน 6 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา