banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการเกี่ยวกับการสอบแข่งขันบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (สอบวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) ครั้งที่ 1/2562 โดยวิธีคัดเลือก

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา