banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (ผงหมึกเครื่องพิมพ์) จำนวน 4 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา