banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา จ้างศึกษาและพัฒนาแนวทางขับเคลื่อนเครือข่ายพลังงานภาคประชาชน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผ้ชนะการเสนอราคา