banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เก็บข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์ (Harddisk) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา