banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานเรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการอบรม พร้อมปักตราด้านหน้า 1 จุด จำนวน 222 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา