banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาบริการรถบัสสำหรับศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ จำนวน 20 จังหวัด

*ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา