banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง จ้างอบโอโซน รวมถึงใช้น้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด-19 ชั้น25 อาคารบี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา