banner

ประชุมหารือเตรียมการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ประจำปี 2562

วาระการประชุม คลิกที่นี่

เอกสารประกอบการประชุม คลิกที่นี่

คู่มือเตรียมพร้อมและแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมเหลว กรณีปิดช่องแคบฮอร์มุซ คลิกที่นี่