banner

ประธานบริษัท J-Power ประจำสำนักงานใหญ่ เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

เมื่อวานนี้ (3 สิงหาคม 2559) พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวต้อนรับประธานบริษัท J-Power ประจำสำนักงานใหญ่ นายโทชิฟุมิ วาตานาเบะ และคณะ รวมทั้งกล่าวขอบคุณที่เดินทางมาเยือนกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ ประธานบริษัท J-Power ได้กล่าวว่า บริษัท J-Power ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2495 และมีความสัมพันธ์อันดีกับกระทรวงพลังงานมาเป็นระยะเวลาเกือบ 60 ปี โดยในอดีตได้มีความร่วมมือในการให้คำปรึกษาในโครงการด้านพลังงานทดแทน อาทิ โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังงานน้ำ และระยะหลังก็มีการร่วมลงทุนกับ กฟผ. ในการสร้างโรงไฟฟ้า โดยเฉพาะโรงไฟฟ้า Combine cycle gas ซึ่งขณะนี้ได้มีการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าร่วมกับ กฟผ. แล้วจำนวน 16 โรง และทุกโรงสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นดี

ทั้งนี้ รมว.พน. ได้กล่าวถึงนโยบายของกระทรวงพลังงานที่มุ่งเน้นความโปร่งใสในการบริหารนโยบายพลังงาน รวมทั้งส่งเสริมให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม โดยหากภาคเอกชนพบสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นธรรม สามารถแจ้งกระทรวงพลังงานได้โดยตรง นอกจากนั้น ได้เชิญชวนให้บริษัท J-Power พิจารณาลงทุนเพิ่มเติม ตามแผนการลงทุนของกระทรวงพลังงานทั้งในปีนี้และปีต่อไป ซึ่งบริษัท J-Power ได้แจ้งตอบรับว่ามีความสนใจเข้าร่วมลงทุนในโครงการต่างๆ ของประเทศไทยในอนาคต โดยปัจจุบันบริษัท J-Power ได้เข้าไปลงทุนเพิ่มเติมในหลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา จีน ในเทคโนโลยีถ่านหิน พลังงานลม พลังงานน้ำ รวมทั้งมีการลงทุนในระบบสายส่งเองอีกด้วย

ในโอกาสนี้ ประธานบริษัท J-Power ได้แจ้งเชิญ รมว.พน. เข้าร่วมงานฉลองครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งบริษัท J-Power เป็นนิติบุคคลในประเทศไทย ในวันที่ 1 กันยายน 2559 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมพลาซาแอทธินี รวมทั้งเชิญ รมว.พน. เยือนเมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น พร้อมเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาดที่มีการนำเทคโนโลยีล่าสุดมาใช้ ซึ่งมีประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าสูงและมีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมสูงมาก ซึ่ง รมว.พน. แสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 10 ปีการก่อตั้งบริษัท J-Power ในประเทศไทย และตอบรับเชิญการเยือนประเทศญี่ปุ่นในโอกาสต่อไป

S__10608648