banner

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ 10 สิงหาคม 2559 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของกระทรวงพลังงาน ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี กระทรวงพลังงาน

13923549_1037150399687586_8473210455253783909_o

13987662_1037150396354253_4181476296505037666_o

13925710_1037151783020781_6871209574561526836_o

13913952_1037151773020782_1688871931547999244_o

13925901_1037149836354309_1659941698358180462_o

13988078_1037149839687642_8824850324206529265_o

13914042_1037149936354299_152450189122054772_o

13909075_1037149833020976_300085949200075623_o

13925957_1037149929687633_548335678253715153_o
13925595_1037149933020966_5179803383380659373_o

13920227_1037149919687634_5322321850239440621_o