banner

ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นตัวแทนรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563

วันนี้ 16 ก.ย. 63 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีรับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2563 โดยมี นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน เป็นตัวแทนรับรางวัล ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ชั้น 1 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
โอกาสนี้ กระทรวงพลังงานได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี 3 โครงการได้แก่
1. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้ำเพื่อการเกษตร ภายใต้โครงการพลังงานชุมชนจัดการตนเองด้านพลังงาน ปี 2560 ของสำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร
2. โครงการก้อนเส้าเขย่ามูลสัตว์และแสงแดดเป็นอาหารและเงินตรา@คำแคน ของสำนักงานพลังงานจังหวัดขอนแก่น
3. โครงการร่วมคิดร่วมสร้างเส้นทางสู่ Krabi Goes Green ด้านพลังงานของสำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่