banner

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานเสวนาหัวข้อ เศรษฐกิจฟื้นแต่…พลังงานฟุบ?

วันนี้ (14 ก.ย. 60) พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานเปิดงานเสวนาทางวิชาการ ในหัวข้อ “เศรษฐกิจฟื้นแต่…พลังงานฟุบ?” โดยมีเข้าผู้ร่วมเสวนา ดังนี้ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ ผู้อำนวยการสำนังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) นายนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด นายสหรัฐ บุญโพธิภักดี รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ณ ห้อง Synergy Hall ชั้น 6 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน