banner

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมพูดคุยกับกลุ่มผีเสื้อกระพือปีกในประเด็นด้านราคาน้ำมัน


วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2562) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยปลัดกระทรวงพลังงาน และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมพูดคุยกับกลุ่มผีเสื้อกระพือปีกเกี่ยวกับประเด็นข้อเรียกร้องด้านราคาน้ำมัน ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้รับฟังความคิดเห็นพร้อมให้แนวทางในการตั้งคณะทำงานเพื่อหารือ และพูดคุยแก้ปัญหาด้านพลังงานร่วมกัน และยืนยันว่าจะพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ
#Energy for all