banner

ร่างเอกสารประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุดคู่มือบันทึกข้อมูลพลังงานชุดภาพพลังงานประกอบตารางแสดงเวลานัดหมาย และบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุชุดสื่อประขาสัมพันธ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) วันที่ ประกาศ วันที่ 11 มกราคม 2562 วันสิ้นสุดรับพังคำวิจารณ์ 16 มกราคม 2562

*ร่างประกาศ

*ร่างเอกสารประกาศ

*ราคากลาง

*TOR