banner

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เข้ารับตำแหน่งในการทำงานปลัดกระทรวงพลังงานวันแรก

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เข้ารับตำแหน่งในการทำงานปลัดกระทรวงพลังงานวันแรก โดยช่วงเช้านำทีมผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานในสังกัด พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สักการะพระพรหม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพลังงาน ณ ศาลพระพรหม ภายในศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์เพื่อเป็นศิริมงคลในการปฏิบัติหน้าที่

จากนั้น เวลา 11.30 น. ได้เข้าร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานประชุมหารือข้อราชการ ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 15 โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากทุกส่วนราชการในสังกัด คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน สถาบันบริหารกองทุนพลังงาน สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง