banner

เลือนประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครโครงการ EN-Camp

กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ ขอเลื่อนประกาศรายชื่อนักเรียนที่ สมัครโครงการ “สร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ (EN-Camp) ” จากเดิมวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย