banner

เอกสารประกอบ รมว.พน. ตรวจราชการ สป.พน.

กำหนดการตรวจราชการสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 – 14.30 น.  ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี

กำหนดการ คลิกที่นี่

PPT ประกอบการประชุมฯ คลิกที่นี่