banner

กระทรวงพลังงาน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร จ.สระบุรี

วันนี้ (31 ตุลาคม 2564) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2564 พร้อมกันนี้ ยังได้มอบทุนการศึกษา และเงินบำรุงโรงเรียนให้กับ 4 สถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดสระบุรี ได้แก่ โรงเรียนวัดต้นตาล โรงเรียนวัดพระยาทด โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดเขาแก้ว โรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี