banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพ่นสืโลโก้ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน บนประตูรถราชการจำนวน ๙ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา