banner

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำงานด้านประสานงานใน – ต่างประเทศและงานอำนวยการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา