banner

ประชุมแนวทางบริหารจัดการก๊าซช่วง Zawtika หยุดซ่อมบำรุง

1.วาระการประชุม   คลิกที่นี่

2.ร่างคำสั่งกระทรวงพลังงาน   คลิกที่นี่

3.Link เข้าร่วมการประชุม  คลิกที่นี่