banner

3 ข้อห่วงใย จากใจ ‘กระทรวงพลังงาน’

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวัน กระทรวงพลังงาน มีความห่วงใย
และตระหนักถึงความปลอดภัยของทุกท่าน จึงมี 3 ข้อ ความห่วงใย เพื่อเป็นการแนะนำให้ทุกท่านนำไปปรับใช้กันในช่วงวันหยุดในเทศกาลนี้

1.ไม่พาตัวเองไปอยู่ในจุดเสี่ยง :
ใช้เวลาหยุดยาวในช่วงเทศกาลพักผ่อนอยู่บ้าน
งดกิจกรรมทางสังคม เพื่อเพิ่มความสัมพันธ์
ในครอบครัว ลดการกระจายเชื้อได้อีกทาง
2.หยุดพฤติกรรมเสี่ยง:
ใส่ใจสุขอนามัย การ์ดอย่าตก สวมหน้ากากอยู่เสมอ
ล้างมือบ่อย ๆ และอย่าลืมเว้นระยะห่างที่ปลอดภัย
3.ให้ตระหนัก แต่ไม่ตระหนก :
ติดตามข่าวสารเท่าที่จำเป็น เลือกรับข่าวสารจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ดูแลสุขภาพกายและจิตใจให้ปกติ
ในวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ ขอให้ทุกคนดูแลตัวเองให้ดี ร่วมกัน อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ แล้วเราจะฝ่าวิกฤตินี้ไปด้วยกันครับ