banner

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี สรุปผลงานผ่านหนังสือ 10 เดือนแห่งการเดินลุยไฟ มุ่งเป้าหมายประชาชนต้องมีพลังงานใช้ราคาเป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ceonews14072558

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี สรุปผลงานผ่านหนังสือ 10 เดือนแห่งการเดินลุยไฟ
มุ่งเป้าหมายประชาชนต้องมีพลังงานใช้ราคาเป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับ

คลิกอ่าน