banner

6 เคล็ด (ไม่) ลับ ประหยัดพลังงานที่ออฟฟิศได้ด้วยตัวเอง

6 เคล็ด (ไม่) ลับ ประหยัดพลังงานที่ออฟฟิศได้ด้วยตัวเอง
สวัสดีวันจันทร์ วันแรกของการเปิดของการทำงาน กระทรวงพลังงาน ขอเสนอ 6 วิธี ที่จะเป็นเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัวที่เราสามารถทำได้แถมยังช่วยสำนักงานประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงได้ช่วยประหยัดพลังงานอย่างถูกวิธีและยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในสำนักงานของคุณได้อีกด้วย

1. ปิดไฟทุกพักเที่ยง อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง
2. ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศา สามารถประหยัดค่าไฟได้ถึง 10%
3. ปิดสวิทช์ไฟทุกครั้งหลังเลิกงาน
4. ถอดปลั๊กเครื่องถ่ายเอกสาร หรือปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในสำนักงานเมื่อเลิกใช้
5. ใช้กระดาษรีไซเคิลปริ้นเอกสารหรือใช้กระดาษให้ครบทั้ง 2 หน้า เพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
6. เดินขึ้นบันได 1 – 2 ชั้น แทนการใช้ลิฟท์โดยสาร เพราะการใช้ลิฟท์แต่ละครั้งต้องเสียค่าไฟถึง 5 – 7 บาท
แน่นอนว่าการทำงานของทุกสำนักงานมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ไฟฟ้ามากมายซึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องแต่จริง ๆ
แล้วเราก็สามารถประหยัดไฟได้ ตามวิธีที่แนะนำเพียงเท่านี้ก็สามารถลดค่าไฟฟ้าของสำนักงานไปได้เท่านึงเลย
หากรู้แบบนี้แล้วอย่าลืมช่วยกันประหยัดไฟฟ้าในสำนักงานกันนะครับ