งานอบรมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี August Series 2020

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมกับ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) กำหนดจัดงานอบรมสัมมนา eGovernment Forum 2020, Digital HR Forum 2020, Big Data & Cloud Computing 2020, และ Digital Business Solutions Summit 2020 ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2020 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 และ 5-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ จัดขึ้นเพื่อเพื่อเป็นแนวทางการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย ให้มีการขับเคลื่อนและแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม ในการให้บริการที่มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการบริการข้อมูล มีการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ ๆ และการบริการที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (citizen driven) ในส่วนของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ก้าวทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ Digital Economy เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ที่ดิจิทัลเทคโนโลยีจะเข้ามาปฏิวัติทั้ง workplace และ workforce รวมถึงเป็นเวทีในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการให้บริการลูกค้า การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.augustseries.com ตั้งแต่วันนี้ – 14 สิงหาคม 2563

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พิมพ์ภัสรา 02-661-7750 #221 หรือ Line Official @dugathailand

ระบบสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ICT for Work@Home Supporting to the Spread of the COVID-19 Situation

ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ระบาด ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร (ศทส.) ได้จัดทำช่องทางการเข้าถึงระบบ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยได้อย่างปลอดภัย สะดวกรวดเร็ว


ระบบที่ต้องVPN

1.intranet.energy.go.th

2.ระบบหนังสือเวียน

3.ระบบจัดเก็บเอกสาร

4. การเข้าถึงข้อมูลบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สำนักงาน

ระบบสำนักงานที่ไม่ต้อง VPN

1.ระบบสารบรรณ  =>>saraban.egov.go.th

2.ระบบอีเมล =>>>accounts.mail.go.th

3.ระบบลงเวลานอกสถานที่=>> ZKBiotime  ศึกษา คู่มือการลงเวลานอกสถานที

4.ระบบสารสนเทศเพื่อบันทึกการปฏิบัติราชการ (ระบบลา)

5.การรับ-ส่งหนังสือ ส่งอีเมล มาที่ สารบรรณกลางของ กก. =>> saraban@energy.go.th


วิธีการใช้งาน VPN  คลิ๊กที่นี่

*** สำหรับ Username Password ใช้อันเดียวกับ WIFI: MOEN-STAFF ***

*** หากเชื่อมต่อเสร็จแล้วทดสอบเข้าเว็บไซต์อินทราเน็ต intranet.energy.go.th ***

 


 

  • คู่มือการลงเวลานอกสถานที

Download (PDF, 616KB)

  • คู่มือการติดตั้ง โปรแกรม AnyDesk*

Download (PDF, 1.44MB)

หมายเหตุ *เฉพาะผู้ที่ต้องการใช้งานข้อมูลที่อยู่บนเครื่องที่สำนักงานเท่านั้น และจะสามารถใช้งานได้เมื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเปิดอยู่ หากต้องการใช้งาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่สามารถทำการเปิดเครื่องให้ท่านที่สำนักงานได้

หากมีข้อสงสัย

การใช้งานระบบ OpenVPN โทร. 0859401357

การลงเวลานอกสถานที่ โทร.021406412,021406413

การติดตั้งโปรแกรม AnyDesk โทร.021406414

ICT callcenter โทร. 021406407

การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

รัฐสภาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 25 – 30 สิงหาคม 2562

รัฐสภาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 25 – 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเพิ่มเติมที่:  https://www.parliament.go.th/aipa2019/

ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์

ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ได้ที่ https://web.ocsc.go.th/forking/

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ”

ให้โอกาส คนไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ

ให้การสนับสนุน คนไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ

ให้การยกย่อง คนไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ

Hot Issue Oil 2562

 

 

 

 

 

– ราคาหน้าโรงกลั่น
– การขึ้นลงราคาน้ำมัน
– ราคาสิงคโปร์
– B20
– การบริหารจัดการปาล์มน้ำมัน
– โครงสร้างราคาน้ำมัน
– ค่าขนส่งเทียม
– การจ้างราคาน้ำมันขึ้นลงล่วงหน้า
– ราคาน้ำมันประเทศเพื่อนบ้าน
– การส่งออกน้ำมันไปต่างประเทศในราคาถูกกว่าที่ขายในไทย

 

 

 

 

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่าย wifi ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่าย wifi ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
*ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

อาเซียนกับการเป็นผู้นำระดับภูมิภาคด้านระบบพลังงานต่อการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต

ก.พลังงาน จับมือ World Economic Forum ชูบทบาทอาเซียนพร้อมเป็นผู้นำระดับภูมิภาคด้านระบบพลังงานต่อการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตแจงข่าวดี ไทยได้เลื่อนลำดับประเทศที่มีความพร้อมสู่ระบบพลังงานในอนาคตเกินค่ามาตรฐานโลก

วันนี้ (25 มี.ค. 2562) ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ Mr.Roberto Bocca, Head of Future of Energy and Materials, Member of the Executive Committee, World Economic Forum (นายโรแบรโต้ บาคคา ประธานด้านพลังงานและผลิตภัณฑ์แห่งอนาคตและกรรมการบริหารสภาเศรษฐกิจโลก) ร่วมกันแถลงข่าว “อาเซียนกับการเป็นผู้นำระดับภูมิภาคด้านระบบพลังงานต่อการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต” ณ ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ชั้น 6 อาคารซี ถนนวิภาวดี กรุงเทพฯ

ดร.ศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า จากผลการสรุปภาพรวมรายงานประจำปี (Global Energy Transitions Index 2019) ของ World Economic Forum (WEF) หรือสภาเศรษฐกิจโลก เรื่องการสนับสนุนระบบพลังงานต่อการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลสรุปรายงานฯ นี้ จะเป็นการวัดความพร้อมของระบบพลังงานต่อการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต โดยในปี 2562 มีการจัดลำดับทั้งหมด 115 ประเทศทั่วโลก และเป็นที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งว่า ประเทศไทยได้รับการจัดลำดับที่ดีเพิ่มขึ้นถึง 3 ลำดับ โดยมาอยู่ที่ลำดับที่ 51 จากเดิมลำดับที่ 54 ในปี 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งการเลื่อนลำดับดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงและการเข้าถึงพลังงาน และความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม โดยประเทศไทย ยังมีคะแนนด้านประสิทธิภาพของระบบพลังงาน และความพร้อมสู่ระบบพลังงานในอนาคตเกินกว่าค่ามาตรฐานโลกอีกด้วย

ทั้งนี้ การจัดลำดับในรายงานของ WEF ครั้งนี้ ถือเป็นการวัดด้านประสิทธิภาพของระบบพลังงาน มีผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ตรวจสอบอ้างอิงได้ โดยที่ผู้กำหนดนโยบายสามารถนำข้อมูลไปเพิ่มประสิทธิภาพของระบบพลังงานของประเทศได้ โดยลำดับ 1 – 5 ของประเทศที่มีความพร้อมของระบบพลังงานต่อการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต ได้แก่ ประเทศสวีเดน รองลงมาได้แก่ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ฟินแลนด์ และเดนมาร์ก ตามลำดับ

Mr.Roberto Bocca กล่าวว่า World Economic Forum เชื่อมั่นว่า ชาติในอาเซียนจะมีบทบาทสำคัญต่อการเป็นผู้นำระดับภูมิภาคด้านระบบพลังงานต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และจะเป็นชาติที่มีความพร้อมในการปฏิบัติการดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการริเริ่มแนวทางการกำหนดนโยบายพลังงานในรูปแบบใหม่ๆ และการหาพันธมิตรความร่วมมือทางพลังงาน จะเป็นแก่นสำคัญของการรับมือความท้าทายทางพลังงานของอาเซียน เนื่องจากจะไม่มีประเทศใดประเทศหนึ่งที่ระบบพลังงานจะพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคตได้เพียงประเทศเดียว และถือได้ว่าชาติในอาเซียน อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่แสดงความเป็นผู้นำในการผลักดันกลยุทธ์ระดับประเทศและระดับภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยภายใต้การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ในปี 2562 นี้ World Economic Forum พร้อมจะให้
การสนับสนุนแผนพัฒนาความพร้อมสู่ระบบพลังงานในอนาคตของอาเซียน โดยจะได้ใช้ประโยชน์จากดัชนีวัดความพร้อมของระบบพลังงานของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงสู่อนาคต ควบคู่ไปกับความร่วมมือด้านพลังงานผ่านเวทีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชาติในอาเซียน รองรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง”

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน แซงคิว

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน หัวหน้าพาโกง

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน ซื้อสิทธิ ขายเสียง

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน คุณว่าใครชนะ

"ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง" ตอน การบ้าน

Motion Graphic หลักสูตรต้านทุจริต..ปลุกจิตสำนึกคนไทยไม่โกง

Motion Graphic เกมโกง สังเวียนทุจริต

Motion Graphic โรคปิดหูปิดตาปิดปาก

รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม AIPA (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly – AIPA) ในปี 2562

รัฐสภาไทยเป็นเจ้าภาพการประชุม AIPA ปี ๒๕๖๒

ด้วยรัฐสภาจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภายใต้กรอบสมัชชารัฐสภาอาเซียน (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly – AIPA) ในปี 2562 ประกอบด้วย  (เพิ่มเติม…)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์กลางสั่งการด้านพลังงานประจำกระทรวงพลังงาน ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ยื่นข้อเสนอในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561

Page 2 of 7
1 2 3 4 7