เลือนประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครโครงการ EN-Camp

กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ ขอเลื่อนประกาศรายชื่อนักเรียนที่ สมัครโครงการ “สร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ (EN-Camp) ” จากเดิมวันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

เชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19

เชิญผู้สนใจส่งบทความวิชาการและบทความวิจัย เพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 19 (เพิ่มเติม…)

นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของบุคลากร กระทรวงพลังงาน และส่วนราชการในสังกัด

นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของบุคลากร กระทรวงพลังงาน และส่วนราชการในสังกัด

(เพิ่มเติม…)

ขยายเวลาการรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อปรับปรุงการนำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมาใช้ในภาคการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม

ข่าวประชาประสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมสัมมนา ส่วนพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2560

หลักสูตร
ระยะเวลา
สถานที่
ดาวน์โหลด
1.หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการใหม่” ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 21 – 25 ธันวาคม 2559
ห้องประชุม 9 ชั้น 15 สป.พน. และโรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
รายชื่อ
– กำหนดการ
2.โครงการ สบก.สัญจรสู่ภูมิภาคประจำปีงบประมาณ 2560

 

สรุปประเด็น
– กำหนดการ
ครั้งที่ 1 ภาคอีสาน (จังหวัดอุดรธานี)
วันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2559
โรงแรมพาราไดซ์ จังหวัดอุดรธานี
ครั้งที่ 2 ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)
วันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2559
โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิลล์
ครั้งที่ 3 ภาคกลาง (จังหวัดชลบุรี)
วันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2560
โรงแรมเอวัน บางกอก พัทยา
ครั้งที่ 4 ภาคใต้ (จ.สุราษฎร์ธานี)
วันที่ 10 – 12 มีนาคม 2560
โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
3.โครงการเสริมสร้างศักยภาพของนักทรัพยากรบุคคลกระทรวงพลังงาน
3.1หลักสูตร ระเบียบฯ หลักเกณฑ์ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ควรรู้
วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2560
โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร
– รายชื่อ
– กำหนดการ
3.2หลักสูตร Modern HR Strategy
วันที่ 23 – 25 มีนาคม 2560
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
– รายชื่อ
– กำหนดการ
3.3หลักสูตร กลยุทธ์การจัดทำแผนที่ฝึกอบรม (Strategy for Training Roadmap)
วันที่ 21 – 23 เมษายน 2560
โรงแรมอมารี ดอนเมือง
– รายชื่อ
– กำหนดการ
4. หลักสูตร “การพัฒนาข้าราชการใหม่” ครั้งที่ 2/2560
27 – 31 พฤษภาคม 2560
ห้องประชุม 9 ชั้น 15 สป.พน. และโรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
– รายชื่อ
– กำหนดการ
5.โครงการพัฒนาผู้บริหารและผู้มีศักยภาพ
5.1 หลักสูตร Leadership for Long Term Effectiveness
– รุ่นที่ 1
– รุ่นที่ 2
วันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2560
วันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2560
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
– กำหนดการ

– รายชื่อรุ่น 1

– รายชื่อรุ่น 2

5.2 หลักสูตร Presentation Advantage
– รุ่นที่ 1
– รุ่นที่ 2
– รุ่นที่ 3
วันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2560
วันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2560
วันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2560
โรงแรมอมารี ดอนเมือง
– กำหนดการ

– รายชื่อรุ่น 1

– รายชื่อรุ่น 2

– รายชื่อรุ่น 3

6. โครงการ Training Roadmap
การปฐมนิเทศ 4 หลักสูตร
วันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2560
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

 – คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม

 – หลักสูตร

6.1 หลักสูตร Young Energy Program (YP)
วันที่ 24 – 29 มิถุนายน 2560
โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (พัทยา)
6.2 หลักสูตร Energy Professional 1 (EP1)
วันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 2560
โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (พัทยา)
6.3 หลักสูตร Energy Professional 2 (EP2)
วันที่ 12 – 16 กรกฎาคม 2560
โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (พัทยา)
6.4 หลักสูตร Managerial Energy
Management (MEM)
วันที่ 30 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2560
โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (พัทยา)
7. หลักสูตร Executive Energy
Management (EEM)
ประมาณเดือนสิงหาคม
โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (พัทยา)
หลักสูตร
8. หลักสูตร Orientation Program (OP)
วันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2560
– รายชื่อ
– กำหนดการ

แบบคำขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมโครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อการปรับปรุงการนำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมาใช้ในภาคการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม โครงการต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานอย่างสมดุล สู่ความยั่งยืน (ทัพรั้งโมเดล)

แบบคำขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมโครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อการปรับปรุงการนำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมาใช้ในภาคการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม

Download (PDF, 309KB)

*เชิญชวน* รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อการปรับปรุงการนำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมาใช้ในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม โครงการต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานอย่างสมดุล สู่ความยั่งยืน (ทัพรั้งโมเดล) จังหวัดนครราชสีมา

*เชิญชวน* การขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อการปรับปรุงการนำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมาใช้ในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม โครงการต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานอย่างสมดุล สู่ความยั่งยืน (ทัพรั้งโมเดล) จังหวัดนครราชสีมา

สัมภาษณ์พิเศษ ประเด็น “สถานการณ์และอนาคตพลังงานไทย” รายการเคลียร์ คัด ชัดเจน

เทปสัมภาษณ์พิเศษ ประเด็น “สถานการณ์และอนาคตพลังงานไทย” รายการเคลียร์ คัด ชัดเจน สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย

(เชิญชวน) รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อการปรับปรุงการนำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมาใช้ในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม โครงการต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานอย่างสมดุล สู่ความยั่งยืน (ทัพรั้งโมเดล)

(เชิญชวน) รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อการปรับปรุงการนำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมาใช้ในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม โครงการต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานอย่างสมดุล สู่ความยั่งยืน (ทัพรั้งโมเดล) จังหวัดนครราชสีมา

(เพิ่มเติม…)

(เชิญชวน) การขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อการปรับปรุงการนำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมาใช้ในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม (ทัพรั้งโมเดล)

[เชิญชวน] การขยายเวลารับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการขอรับการสนับสนุนเพื่อการปรับปรุงการนำเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ดมาใช้ในการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม โครงการต้นแบบการบริหารจัดการพลังงานอย่างสมดุล สู่ความยั่งยืน (ทัพรั้งโมเดล) จังหวัดนครราชสีมา

(เพิ่มเติม…)

เปิดบทบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรายการกฤษนะเวิลด์ วันที่ 17 กันยายน 2559 (ตอนที่ 2 )

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน

เปิดบทบาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในรายการกฤษนะเวิลด์ วันที่ 17 กันยายน 2559 (ตอนที่ 2 )


 

ช่วงที่ 1

 

ช่วงที่ 2

 

ช่วงที่ 3

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์รายการมองรัฐสภา ชี้แจงเหตุผลรัฐบาลผลักดันร่างแก้ไข พ.ร.บ.ปิโตรเลียม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้สัมภาษณ์รายการมองรัฐสภา ชี้แจงเหตุผลรัฐบาลผลักดันร่างแก้ไขพ.ร.บ.ปิโตรเลียม 2 ฉบับ ผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ยืนยันกระทรวงพลังงานมุ่งสร้างความต่อเนื่องในการผลิตปิโตรเลียม เพื่อความมั่นคงพลังงานและรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ


 

ยธ. จัดงาน “ตลาดคลองผดุง : รวมใจภักดิ์ รักแม่เที่ยงแท้ยุติธรรม” พร้อมให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมาย เพื่อขับเคลื่อนความยุติธรรมสู่ประชาชน

กระทรวงยุติธรรม

วันที่ 3 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณเวทีกลาง ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ตลาดคลองผดุง : รวมใจภักดิ์ รักแม่เที่ยงแท้ยุติธรรม” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 1 – 24 สิงหาคม 2559 โดยมี นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ในฐานะประธานกรรมการโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงาน

โอกาสนี้ ปลัดกระทรวงยุติธรรมกล่าวรายงานว่า ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมเป็นดำริของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญในการสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมกระจายโอกาสสู่ชุมชนอย่างทั่วถึง โดยที่ผ่านมา มีกระทรวงต่าง ๆ หมุนเวียนกันจัดงานเพื่อแสดงผลงานและสินค้ารวมทั้งบริการของหน่วยงานให้ ประชาชนมาอุดหนุนและใช้บริการ ถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการสร้างการมีสวนร่วมของภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน ตามแนวทางโครงการประชารัฐของรัฐบาล

จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวเปิดงานว่า กระทรวงยุติธรรมในฐานะเจ้าภาพการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมประจำเดือน สิงหาคม ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหา กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7รอบ 84 พรรษา โดยการจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ภายใต้ชื่อว่า “ตลาดคลองผดุง: รวมใจภักดิ์ รักแม่เที่ยงแท้ยุติธรรม”พร้อมทั้งการจัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรและพิธีจุด เทียนชัยถวายพระพร ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 เวลา 19.29 น. ณ บริเวณเวทีกลาง ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม พร้อมกับประชาชนทั่วประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวต่อว่า ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมถือเป็น “ตลาดประชารัฐ” ที่ ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่และทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการผลิต สินค้าของคนไทย ซึ่งที่ผ่านมาประชาชนให้การตอบรับและสนใจมาเที่ยวชมตลาดแห่งนี้เป็นจำนวนมาก โดยมียอดจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์เป็นจำนวนเงินมากกว่า 1,000 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดการเชื่อมโยงเศรษฐกิจขนาดเล็กไปสู่เศรษฐกิจขนาดใหญ่ อันจะช่วยสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในประเทศ และในการจัดงานครั้งนี้กระทรวงยุติธรรมได้นำสินค้าและผลิตภัณฑ์จากฝีมือของ ผู้ที่เคยกระทำผิดมาแสดงและจัดจำหน่ายภายในงาน เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงนโยบายการฟื้นฟูผู้กระทำผิดด้วยการส่งเสริมการ เรียนรู้และการฝึกอาชีพ เพื่อให้ผู้กระทำผิดมีแนวทางประกอบอาชีพสุจริตและไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ ซึ่งจะช่วยสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมต่อไป นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมได้จัดให้บริการคำปรึกษาทางกฎหมายและความรู้แก่ประชาชน จึงถือเป็นการอำนวยความยุติธรรมสู่สังคมและทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น ตลอดจนสร้างความใกล้ชิดระหว่างกระทรวงยุติธรรมและประชาชนมากยิ่งขึ้น

หลังจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวเปิดงานแล้ว ปลัดกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเยี่ยมชมบู้ธต่าง ๆ ภายในงาน พร้อมทักทายเจ้าหน้าที่ ผู้ประกอบการและอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่มาร่วมแสดงสินค้าและงานบริการด้วยอัธยาศัยอันดี

รมว.กระทรวงพลังงานและคณะผู้บริหารร่วมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (เทปบันทึกถวายพระพร)

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 8 ตำแหน่ง ประกอบด้วย ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านต่างประเทศ,ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป,ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล,ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ,ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์,ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติงานส่วนกลาง),ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติงานส่วนภูมิภาค),ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้รับเกียรติให้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ


 

เมื่อวันอังคารที่ 17 พฤษภาคม2559 พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้รับเกียรติให้กล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ สมัยที่ 72 ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ (เพิ่มเติม…)

“พลังงาน” เร่งผลักดันมาตรการ Building Energy Code หวังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารอย่างยั่งยืน


 

“พลังงาน” เร่งผลักดันมาตรการ Building Energy Code
หวังเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารอย่างยั่งยืน (เพิ่มเติม…)

รมว.พลังงาน นำคณะผู้บริหาร ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


รมว.พลังงาน นำคณะผู้บริหาร ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันนี้ (18 พฤษภาคม 2559) พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นำคณะผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรง ณ ศาลาสหทัยสมาคม พระบรมมหาราชวัง

 

ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านพลังงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน หรือกิจกรรมสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ชุดคู่มือบันทึกข้อมูลพลังงาน ชุดภาพพลังงานประกอบตารางแสดงเวลานัดหมาย และชุดสื่อประชาสัมพันธ์พลังงาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติด้านพลังงาน ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน หรือกิจกรรมสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ในโอกาสต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ 12 พฤษภาคม 2559 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 17 พฤษภาคม 2559

(ร่าง)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างกิจกรรมสื่อสารข้อมูลพลังงานผ่านสื่อสารมวลชนและสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ประกาศ 12 พฤษภาคม 2559 วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 17 พฤษภาคม 2559

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “โครงการ พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง”

(4 พฤษภาคม 2559) พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล “โครงการ พลังงานเพื่อชีวิต ลดโลกร้อน ด้วยวิถีพอเพียง” จากความร่วมมือของ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเชิดชูและยกย่องโรงเรียนต้นแบบพลังงานเพื่อชีวิต และครูต้นแบบ ต้นทางความรู้ ซึ่งได้รับการคัดเลือกจาก 60 โรงเรียนทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ อาคารเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (เพิ่มเติม…)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจ้างกิจกรรมประกวดวาดภาพเฉลิมพระเกียรติด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ปีที่ 4 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่องประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

(ร่าง)ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง จ้างจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน สำหรับมอบแก่หน่วยเคลื่อนที่ จำนวน 20 จังหวัด โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2559 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการว่าจ้าง โครงการ “การสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการพัฒนาพลังงานให้กับผู้นำชุมชนระดับท้องที่”

ประกาศประกวดราคา ร่างเอกสารประกวดราคา ร่าง TOR และราคากลางของงานประกวดราคาจ้างออกแบบและจัดทำอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับทีมวิทยากรสื่อสารพลังงานจังหวัด โดยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2559 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 26 เมษายน 2559