รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดงานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการ… ประจำปี 2558

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2558) นายทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2558

คลิกอ่าน

พลังงาน จับมือ ธกส. ช่วยเกษตรกรสู้ภาวะภัยแล้ง… ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเพิ่มรายได้จากผลผลิต (14 ก.ค.58)

พลังงาน จับมือ ธกส. ช่วยเกษตรกรสู้ภาวะภัยแล้ง…ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
และเพิ่มรายได้จากผลผลิต (14 ก.ค.58)

คลิกอ่าน