รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าปฏิบัติงานที่กระทรวงพลังงานเป็นวันแรก

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เข้าปฏิบัติงานที่กระทรวงพลังงานเป็นวันแรก

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เดินทางเข้ากระทรวงพลังงานเป็นวันแรก พร้อมเข้าสักการะศาลพระพรหม ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวงพลังงาน

(เพิ่มเติม…)

รองปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดงานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการ… ประจำปี 2558

วันนี้ (14 กรกฎาคม 2558) นายทวารัฐ สูตะบุตร รองปลัดกระทรวงพลังงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการ ประจำปี 2558

คลิกอ่าน

พลังงาน จับมือ ธกส. ช่วยเกษตรกรสู้ภาวะภัยแล้ง… ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเพิ่มรายได้จากผลผลิต (14 ก.ค.58)

พลังงาน จับมือ ธกส. ช่วยเกษตรกรสู้ภาวะภัยแล้ง…ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
และเพิ่มรายได้จากผลผลิต (14 ก.ค.58)

คลิกอ่าน