“อนันตพร” ลงพื้นที่ตรวจติดตามแหล่งน้ำมันสิริกิติ์ กำกับดูแลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ย้ำต้องอยู่ร่วมกับชุมชนได้ …


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ตรวจติดตามประสิทธิภาพการกำกับดูแลการผลิตปิโตรเลียม แหล่งน้ำมันสิริกิติ์ ของ ปตท.สผ.สยาม และแหล่งบูรพา ของสยามโมเอโกะ ต้นแบบการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน ลดการปล่อย CO2 กว่า 5,000 ตันต่อปี สอดรับแผน EEP 2015 และมติที่ประชุม COP 21 ที่ประเทศฝรั่งเศส ตามพันธสัญญานานาประเทศทั่วโลก พร้อมสร้างรายได้ อาชีพเสริม ช่วยส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนประหยัดค่าเชื้อเพลิงปีละกว่า 72 ล้านบาท ย้ำการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมไทยเทียบเท่ามาตรฐานสากล

(เพิ่มเติม…)

“อนันตพร” ยืนยัน ปี 59-60 เดินหน้าขับเคลื่อน 5 แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว พร้อมสะสางภารกิจค้างคาให้เป็นรูปธรรม…

กระทรวงพลังงานแถลงผลงานรอบ 1 ปี ชูผลงาน สางหนี้กองทุนกว่า 7 พันล้านบาท แก้ปัญหาบิดเบือนโครงสร้างราคาพลังงาน ปลดล็อกพลังงานทดแทน เดินหน้าแผนพลังงานระยะยาวขับเคลื่อนโครงการภายใต้  5 แผนพลังงาน ในปี 2559 – 2560 สะสางภารกิจพลังงานให้เป็นรูปธรรม เร่งผลักดันแข่งขันธุรกิจพลังงานเสรี และเป็นธรรม พร้อม จับมือเพื่อนบ้านเชื่อมโยงและพัฒนาแหล่งพลังงานร่วมกัน เชื่อมั่น สิ้นสุดแผน 20 ปี สร้างภาคพลังงานของประเทศให้ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

(เพิ่มเติม…)

พลเอกอนันตพร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเยี่ยมชมบูธกระทรวงพลังงานซึ่งนำเสนอผลการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานในรอบ1 ปีที่ผ่านมา…

วันนี้ (23 ธันวาคม 2558) พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เยี่ยม ชมบูธกระทรวงพลังงาน ซึ่งน าเสนอผลการด าเนินงานของกระทรวงพลังงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา (เพิ่มเติม…)

“อนันตพร” เข้มลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโรงไฟฟ้าลำตะคอง เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้ภาคอีสาน

“อนันตพร” เข้มลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโรงไฟฟ้าลำตะคอง …
เสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้ภาคอีสาน”อนันตพร” เข้มลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโรงไฟฟ้าลำตะคอง …

คลิกอ่าน

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ลงตรวจพื้นที่แหล่งก๊าซใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์ ยืนยันพบและผลิตได้ 20 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันหรือเท่ากับ 64 ตัน

 

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ลงตรวจพื้นที่แหล่งก๊าซใหม่จังหวัดกาฬสินธุ์
ยืนยันพบและผลิตได้ 20 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันหรือเท่ากับ 64 ตัน

คลิกอ่าน

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี … ตรวจงานการสร้าง ร.ร.และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี ต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี …
ตรวจงานการสร้าง ร.ร.และสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งดำเนินการโดยกลุ่ม ปตท.ร.ร.กำเนิดวิทย์/สถาบันวิทยสิริเมธี

คลิกอ่าน

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณีตรวจความพร้อมการผลิตไฟฟ้าการใช้เชื่อเพลิงภาคใต้ช่วงแหล่ง JDA หยุดส่งก๊าซฯโรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณีตรวจความพร้อมการผลิตไฟฟ้าการใช้เชื่อเพลิงภาคใต้ …

ช่วงแหล่ง JDA หยุดส่งก๊าซฯโรงไฟฟ้าจะนะ จ.สงขลา

คลิกอ่าน

THAILAND ESCO FAIR 2015 กระทรวงพลังงาน ร่วมกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมจัดงาน THAILAND ESCO FAIR

THAILAND ESCO FAIR 2015 กระทรวงพลังงาน ร่วมกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมจัดงาน THAILAND ESCO FAIR…”เพิ่มความเชื่อมั่นในการลงทุนด้านพลังงานด้วยมาตรฐาน ESCO”

คลิกอ่าน

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี สรุปผลงานผ่านหนังสือ 10 เดือนแห่งการเดินลุยไฟ มุ่งเป้าหมายประชาชนต้องมีพลังงานใช้ราคาเป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับ

ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี สรุปผลงานผ่านหนังสือ 10 เดือนแห่งการเดินลุยไฟ
มุ่งเป้าหมายประชาชนต้องมีพลังงานใช้ราคาเป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับ

คลิกอ่าน

Page 7 of 7
1 5 6 7