• ประเภทประกาศ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง สอบราคาจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559กำหนดเปิดซองวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559