ขอเชิญร่วมงานสัมมนา 2021 The Annual Petroleum Outlook Forum” ภายใต้หัวข้อ “Global Climate Action for A Better World”

กลุ่ม ปดท. ร่วมกับ กลุ่มอุดสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดจัดงานส้มมนา “2021
The Annual Petroleum Outlook Forum” หัวข้อ “Global Climate Action for A Better World ประสานพลัง สร้างโลกที่ดีกว่า”
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:30 – 15:30 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน PRISM Facebook และ YouTube
เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางและแนวโน้มสถานการณ์น้ำมันของโลกรวมถึงความทัาทายของพลังงานในอนาคตที่ต้องเผชิญ
ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป

ผู้สนใจสามารถร่วมลงทะเบียนได้ที่ https://prism.pttgrp.com
หรือตาม QR Code
โดยผู้จัดงานจะจัดส่ง Link รับชมไปให้ทางอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ไม่มีคำใช้จ่าย และไม่จำกัดจำนวนผู้รับชม

 

 

 

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการด้านแรงงาน เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานศึกษาวิจัย หรือบทความทางวิชาการด้านแรงงาน เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

กระทรวงแรงงานได้จัดทำเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (http:/nlrc.mol go.th) ขึ้น มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัยด้านแรงงาน ตลอดจนบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม นักศึกษา สามารถเผยแพร่ผลงานศึกษาวิจัยด้านแรงงานที่เป็นประโยชน์และน่าสนใจในเว็บไซต์ดังกล่าว เพื่อให้ผู้สนใจและประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้บริการสืบค้นข้อมูลและนำผลงานศึกษาวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อไป ผ่านเว็บไซต์: http://nlrc.mol.go.th

ดาวน์โหลดคู่มือผู้ใช้งานที่นี่

ขอเชิญเข้าร่วม ประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี 2564 และร่วมรับฟังเสวนา Online กับวิทยากรด้านสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมวิชาการสำนักงานนโยบายและแผนทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อ “สผ. ก้าวไปข้างหน้า สู่วิถีชีวิตใหม่ อย่างยั่งยืน : ONEP Moving forwand to a new sustainable way of life” ในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 08.30 – 12.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ถ่ายทอดสดทาง (เพิ่มเติม…)

โอกาสสำคัญในการเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กับการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย

ETDA ได้เริ่มจัดสำรวจพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ภายใต้ Theme “วิถีใหม่ (New Normal) วิถีไทย” แล้ว ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่เป็นคนกำหนดทิศทางผ่านการตอบแบบสำรวจ ร่วมตอบได้ที่ www.etda.or.th/iub ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นี้  (เพิ่มเติม…)

‘พลังงาน’ ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน พ.ค.-มิ.ย. 2564 บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน ช่วง Work from home

‘พลังงาน’ ลดค่าไฟฟ้า 2 เดือน พ.ค.-มิ.ย. 2564 บรรเทาภาระค่าครองชีพประชาชน ช่วง Work from home
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 64 มีมติเห็นชอบ 3 มาตรการลดค่าไฟฟ้า ตามที่ กระทรวงพลังงาน นำเสนอ วงเงินประมาณ 8,000 ล้านบาท เพื่อบรรเทาผลกระทบประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบสาม เป็นระยะเวลา 2 เดือน ในรอบบิลเดือนพฤษภาคมและมิถุนายน 2564 ตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยใช้ในช่วงโควิด-19 ระลอก 2 โดยใช้ค่าไฟฐานเดือนเมษายน 2564 เป็นเกณฑ์ในการคิดคำนวณ รายละเอียดดังนี้

(เพิ่มเติม…)

ข้อแตกต่างของรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป ดีงามต่างกันอย่างไร

มาดูกัน ! ข้อแตกต่างของรถยนต์ไฟฟ้า และรถยนต์เครื่องยนต์สันดาป ดีงามต่างกันอย่างไร
เทคโนโลยีทางด้านพลังงานในปัจจุบัน ทำให้เกิดทางเลือกในการเดินทางเพิ่มมากขึ้น ใหม่ๆ รวมทั้ง ‘ยานยนต์พลังงานไฟฟ้า’ ที่คาดหวังไว้ว่าจะเป็นยานพาหนะแห่งอนาคต วันนี้กระทรวงพลังงาน ได้นำข้อมูลบางส่วนระหว่างรถยนต์ไฟฟ้า กับ รถยนต์เครื่องยนต์สันดาป เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างของรถยนต์ทั้งสองประเภทนี้ให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น (เพิ่มเติม…)

พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562

“เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562″
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า นายกุลิศ สมบัติศิริ
ปลัดกระทรวงพลังงาน
ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงพลังงาน”

ขอเชิญเหล่า Startup และผู้ที่สนใจด้านพลังงาน สมัครเข้าร่วมโครงการ THE ENERGist 3 by EPPO

วันนี้ กระทรวงพลังงานมีกิจกรรมดีๆ จากสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) มาแนะนำนะครับ
ขอเชิญเหล่า Startup และผู้ที่สนใจด้านพลังงาน สมัครเข้าร่วมโครงการ THE ENERGist 3 by EPPO เพื่อเสนอไอเดียส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้กรอบแนวคิด “ENERGY EFFICIENCY IN ACTION: Collaboration Through the New Normal” ชิงรางวัลชนะเลิศ 150,000 บาท จำนวน 2 รางวัล (เงินรางวัลรวม 300,000 บาท*) พร้อมทริปศึกษาดูงานด้านพลังงานสุด Exclusive จำนวน 3 วัน 2 คืน

(เพิ่มเติม…)

เปิดข้อดี ‘ยานยนต์ไฟฟ้า’ (EV) หนึ่งทางเลือกสำหรับคนยุคใหม่

เปิดข้อดี ‘ยานยนต์ไฟฟ้า’ (EV) หนึ่งทางเลือกสำหรับคนยุคใหม่
โลกของพลังงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จากการใช้น้ำมันก็ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นพลังงานไฟฟ้า ซึ่งกระทรวงพลังงาน ได้ให้ความสำคัญและสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้พลังงาน ลดการพึ่งพาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มาจากฟอสซิล และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมตามแผนอนุรักษ์พลังงาน จึงได้ส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า หรือ EV (Electric Vehicle) ซึ่งเป็นรถยนต์ที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า เรามาทำความรู้จักกับ ‘ยานยนต์ยนต์ไฟฟ้า’ กัน เพื่อจะได้เข้าใจถูกว่ารถ EV นั้นเจ๋งแค่ไหน

(เพิ่มเติม…)

ตรวจสอบให้ดี ! ปลั๊กพ่วงที่ไม่พร้อมใช้งาน อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้

ตรวจสอบให้ดี ! ปลั๊กพ่วงที่ไม่พร้อมใช้งาน อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้ได้
จากที่มีข่าวเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้ ส่วนหนึ่งอาจจะเกิดจากปลั๊กพ่วงที่ไม่พร้อมใช้งานหรือเสื่อมสภาพ ซึ่งเราอาจไม่ทันสังเกตเห็น
วันนี้ กระทรวงพลังงาน ขอแนะนำให้ตรวจสอบปลั๊กพ่วง ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่ และต้องหมั่นดูแลรักษาให้ปลอดภัย มีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

(เพิ่มเติม…)

มาแชร์กัน 5 วิธี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม

มาแชร์กัน 5 วิธี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รักษ์พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม
ใคร ๆ ก็รู้ว่าเทรนด์รักษ์โลกปีนี้มาแรง เราควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานไปด้วยกัน วันนี้กระทรวงพลังงาน มี 5 วิธี ที่ประหยัดพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกัน

(เพิ่มเติม…)

กระทรวงพลังงาน ขอร่วมส่งกำลังใจให้หมอ และบุคลากรทางการแพทย์

‘กระทรวงพลังงาน’ ขอร่วมส่งกำลังใจให้หมอ และบุคลากรทางการแพทย์
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในขณะนี้ ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ หรือนักรบชุดขาว ต้องทำงานกันอย่างหนัก

(เพิ่มเติม…)

3 ข้อห่วงใย จากใจ ‘กระทรวงพลังงาน’

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์การแพร่ระบาดของโรค
โควิด-19 ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ ยังคงมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นรายวัน กระทรวงพลังงาน มีความห่วงใย
และตระหนักถึงความปลอดภัยของทุกท่าน จึงมี 3 ข้อ ความห่วงใย เพื่อเป็นการแนะนำให้ทุกท่านนำไปปรับใช้กันในช่วงวันหยุดในเทศกาลนี้

(เพิ่มเติม…)

6 Checklist ก่อนเดินทาง เช็กให้ชัวร์ อย่างมั่นใจ

6 Checklist ก่อนเดินทาง เช็กให้ชัวร์ อย่างมั่นใจ
วันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ หลาย ๆ คนมีวันหยุดยาว และวางแผนเดินทางไปต่างจังหวัด ซึ่งก่อนจะออกเดินทางนั้น ต้องเช็กให้ชัวร์ เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัยของยานพาหนะที่เราใช้เดินทาง วันนี้กระทรวงพลังงาน ขอเปิด 6 Checklist เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางกันนะครับ

(เพิ่มเติม…)

รู้ไหม !! ‘ยิ่งอากาศร้อน ยิ่งกินไฟ’

รู้ไหม !! ‘ยิ่งอากาศร้อน ยิ่งกินไฟ’
ในช่วงฤดูร้อนของทุกปีจะมีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุด หนึ่งในปัจจัยสำคัญ เกิดจากเครื่องปรับอากาศที่ต้องทำงานหนักในสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้น

(เพิ่มเติม…)

พลังงานแสงอาทิตย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ห่างไกล

“พลังงานแสงอาทิตย์ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ห่างไกล”
ในพื้นที่ห่างไกลส่วนใหญ่ แม้จะมีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ แต่เมื่อถึงช่วงหน้าแล้ง ชุมชนมักประสบปัญหาขาดแคลนน้ำที่มีคุณภาพ ในการนำมาใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ จึงเป็นทางออกในการแก้ปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งด้านอุปโภคและบริโภคของชุมชนในพื้นที่ห่างไกลได้ดีที่สุด
ชุมชนบ้านบ้านกิ่วลมและบ้านแม่กะไน ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือเป็นตัวอย่างชุมชนที่ได้รับการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำและคุณภาพของน้ำกิน น้ำใช้ที่ถูกสุขอนามัย ด้วยระบบสูบน้ำและระบบกรองน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ได้เป็นอย่างดี โดยทั้ง 2 ชุมชนได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
ผ่านกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งดำเนินการโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3
ทั้งนี้ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้ส่งเสริมโครงการสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กระจายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ชุมชนในพื้นที่ห่างไกลชายขอบได้เข้าถึงพลังงานสะอาด
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ตลอดจนลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของคนในชุมชน อีกทั้งช่วยให้คนในชุมชนมีความสุขและมีชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

ทางเท้าจาก ‘โซลาร์เซลล์’ ผลิตพลังงานได้จากการเดินของคุณ

ทางเท้าจาก ‘โซลาร์เซลล์’ ผลิตพลังงานได้จากการเดินของคุณ
นวัตกรรมของบริษัทแห่งหนึ่งจากประเทศฮังการี ผลิตแผงโซลาร์เซลล์จากขยะพลาสติก แล้วนำมาสร้างเป็นทางเท้าและผลิตพลังงานให้กับอาคารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านรอยเท้าของผู้คน โดยการใช้วิธีการกดแบบพิเศษ ยิ่งคุณเดินบนแผงโซลาร์เซลล์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างพลังงานได้มากขึ้นเท่านั้น

(เพิ่มเติม…)

กรองน้ำทะเลด้วยแสงอาทิตย์ (Solar Desalination Skylight) พลังงานสะอาด ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมทำให้น้ำทะเลดื่มได้ด้วย

กรองน้ำทะเลด้วยแสงอาทิตย์ (Solar Desalination Skylight)
พลังงานสะอาด ประหยัดค่าใช้จ่าย แถมทำให้น้ำทะเลดื่มได้ด้วย

(เพิ่มเติม…)

สัญลักษณ์บนรีโมทแอร์ ดูให้เป็น ได้อากาศเย็น แถมประหยัดค่าไฟ

สัญลักษณ์บนรีโมทแอร์ ดูให้เป็น ได้อากาศเย็น แถมประหยัดค่าไฟ
หลายคนใช้เครื่องปรับอากาศหรือแอร์เกือบทุกวัน แต่ทุกท่านรู้ไหมว่าสัญลักษณ์บนรีโมทแอร์มีความหมายว่าอะไร วันนี้ กระทรวงพลังงาน จะมาบอกความหมายของสัญลักษณ์บนรีโมทแอร์ และทริคเล็กๆ ในการเลือก ‘โหมดที่เหมาะสมกับตนเอง’ สำหรับการใช้งานแอร์ที่เย็นฉ่ำ และประหยัดค่าไฟ เพื่อให้ทุกท่านได้นำไปปรับใช้อย่างถูกวิธี จะมีอะไรบ้าง มาดูกัน

(เพิ่มเติม…)

กบง.เห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ภายใต้ทิศทางนโยบาย 5 ด้าน

กบง.เห็นชอบกรอบแผนพลังงานชาติ (National Energy Plan) ภายใต้ทิศทางนโยบาย 5 ด้าน
จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระดับสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะเรือนกระจก

(เพิ่มเติม…)

กบง. ตรึงราคา LPG ต่ออีก 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2564)

กบง. ตรึงราคา LPG ต่ออีก 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2564)
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและประชาชนอย่างต่อเนื่อง

(เพิ่มเติม…)

ทำความรู้จักกับ ‘3 ชนิด ของโซลาร์เซลล์’

ทำความรู้จักกับ ‘3 ชนิด ของโซลาร์เซลล์’
“พลังงานหมุนเวียน” เป็นพลังงานที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษและยั่งยืนกว่าในการผลิต “พลังงานแสงอาทิตย์” ก็เป็นหนึ่งในประเภทพลังงานหมุนเวียนที่ได้รับความนิยมใช้ในปัจจุบัน และในอนาคตเราจะได้เห็นแผง “โซลาร์เซลล์” อยู่รอบตัวเรามากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในรูปแบบโซลาร์ฟาร์มขนาดใหญ่กลางที่โล่งกว้าง บนผืนน้ำ ไปจนถึงบนหลังคาบ้าน และทราบไหมครับว่า แม้แผงโซลาร์เซลล์ส่วนใหญ่จะผลิตจากธาตุซิลิคอนเหมือนกัน แต่ก็ยังมีความแตกต่างในรายละเอียด โดยที่นิยมใช้กันแบ่งออกได้ 3 ชนิด ดังนี้

(เพิ่มเติม…)

6 เคล็ด (ไม่) ลับ ประหยัดพลังงานที่ออฟฟิศได้ด้วยตัวเอง

6 เคล็ด (ไม่) ลับ ประหยัดพลังงานที่ออฟฟิศได้ด้วยตัวเอง
สวัสดีวันจันทร์ วันแรกของการเปิดของการทำงาน กระทรวงพลังงาน ขอเสนอ 6 วิธี ที่จะเป็นเรื่องง่าย ๆ ใกล้ตัวที่เราสามารถทำได้แถมยังช่วยสำนักงานประหยัดค่าใช้จ่าย รวมถึงได้ช่วยประหยัดพลังงานอย่างถูกวิธีและยังช่วยยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ในสำนักงานของคุณได้อีกด้วย

(เพิ่มเติม…)

เลือกม่านให้เหมาะกับบ้าน ประหยัดพลังงานไปในตัว

เลือกม่านให้เหมาะกับบ้าน ประหยัดพลังงานไปในตัว
การเลือกผ้าม่านที่ดีและเหมาะกับบ้านนั้น นอกจากช่วยให้บ้านของท่านดูสวยขึ้นแล้ว ยังสามารถลดการใช้พลังงานได้อีกด้วย แต่จะเลือกอย่างไรให้เหมาะสมกับบ้านของเรา และม่านแบบไหนจะช่วยประหยัดพลังงาน พร้อมทั้งลดค่าไฟ ไปในตัวได้อีก วันนี้ กระทรวงพลังงาน ขอแนะนำการเลือกผ้าม่าน 4 ประเภท ดังนี้

(เพิ่มเติม…)

จัดวางเฟอร์นิเจอร์ ไม่ขวางทางลม เทคนิคการจัดบ้านแบบประหยัดพลังงาน

‘จัดวางเฟอร์นิเจอร์ ไม่ขวางทางลม’ เทคนิคการจัดบ้านแบบประหยัดพลังงาน
เฟอร์นิเจอร์ ถือเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ในบ้านได้สะดวกสบายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโซฟา โต๊ะทำงาน เก้าอี้ ชั้นวางของ หรือตู้โชว์ต่างๆ แต่รู้ไหมว่า จัดวางเฟอร์นิเจอร์ที่ไม่เหมาะสม นอกจากจะทำให้เราใช้งานไม่สะดวกแล้ว อาจจะทำให้เราต้องมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน เช่น ค่าไฟเพิ่มมากขึ้นด้วย

(เพิ่มเติม…)

3 ต้นไม้มงคล เทคนิคจัดบ้านแบบประหยัดพลังงาน ด้วยการ ‘ปลูกต้นใหญ่รอบนอกบริเวณบ้าน’

3 ต้นไม้มงคล เทคนิคจัดบ้านแบบประหยัดพลังงาน ด้วยการ ‘ปลูกต้นใหญ่รอบนอกบริเวณบ้าน’
กระทรวงพลังงาน ขอแนะนำ 3 ต้นไม้มงคล สำหรับปลูกรอบนอกบริเวณบ้าน ที่ช่วยบดบังแสงแดดทำให้บ้านเย็นสบาย ดูแลรักษาง่าย และเสริมสิริมงคล ได้แก่
1. ต้นหูกระจง
ต้นหูกระจง หรือ แผ่บารมี เป็นต้นไม้ที่มีการเจริญเติบโตเร็ว อายุยืน และมีทรงพุ่มสวยงาม แตกกิ่งเป็นชั้น ๆ แต่ละชั้นจะห่างกันประมาณ 50-100 เซนติเมตร โดยจะมีการผลัดใบ และออกดอกสีขาวคล้ายกระถินณรงค์ ส่วนเมล็ดจะคล้ายกับเมล็ดพุทรา ส่วนใหญ่นิยมปลูกต้นหูกระจงเพื่อตกแต่งสวน เป็นต้นไม้ให้ร่มเงาในบ้าน เพราะมีลำต้นสูงใหญ่ อายุยืน และช่วยบังแดดได้ดี อีกทั้งยังเป็นต้นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าปลูกแล้วจะมีความสุขความเจริญมากขึ้นด้วย
2. ต้นปีบ
ไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลางถึงใหญ่ เรือนยอดเป็นพุ่มทรงกระบอก มีกิ่งก้านที่ย้อยลง ออกดอกเป็นสีขาวหรือชมพู มีกลิ่นหอม โดยจะออกดอกเป็นช่อกระจุกซ้อนกันตามปลายกิ่ง และจะออกดอกในช่วงเดือนกันยายน–พฤศจิกายน ซึ่งดอกปีบจะบานในช่วงเย็น นิยมปลูกให้ร่มเงาในสวนหรือลานจอดรถ เชื่อว่าปลูกแล้วจะมีชื่อเสียงโด่งดัง เก็บเงินเก็บทองได้มาก
3. ต้นทองกวาว
ไม้ยืนต้นขนาดกลางแบบผลัดใบ กิ่งก้านแตกไม่เป็นระเบียบ ออกดอกเป็นช่อคล้ายกับต้นทองหลาง โดยดอกทองกวาวจะมีสีแดงส้มหรือสีแสด เมื่อบานออกจะมี 5 กลีบ โดยออกดอกเรียงกันเป็นกลุ่ม ๆ และจะออกดอกมาในช่วงเดือนธันวาคม–กุมภาพันธ์ และเมื่อออกดอกหมดใบใหม่ก็จะเริ่มร่วงโรยผลัดใบ เชื่อกันว่าหากปลูกไว้ในบ้านจะมีเงินเยอะ
การปลูกต้นใหญ่รอบนอกบริเวณบ้าน นอกจากจะให้ร่มเงาแล้ว และทำให้ได้รับอากาศบริสุทธิ์ อีกทั้งยังทำให้บ้านเย็นลงได้ โดยไม่ต้องพึ่งเครื่องปรับอากาศได้อีกด้วย

ทานหรือใช้สินค้าออร์แกนิก ไอเดียใหม่ ใช้ชีวิต Energy style ประหยัดพลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

‘ทานหรือใช้สินค้าออร์แกนิก’ ไอเดียใหม่
ใช้ชีวิต ‘Energy style’ ประหยัดพลังงาน ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
3 เทคนิค “Energy style” ที่จะช่วยให้คุณประหยัดพลังงาน ไปพร้อมๆกับการใส่ใจสิ่งแวดล้อม
ลดทานเนื้อ สนับสนุนพืชออร์แกนิก
มีการคาดการณ์ว่า การปศุสัตว์ได้ปล่อยก๊าซเรือนกระจกแก่โลกสูงถึง 14.5-18% และอาจจะมากไปถึง 51% โดยมาจากพลังงานที่ใช้ในการผลิตสร้างอาหารให้กับสัตว์จำนวนมาก ซึ่งหากเราลดการกินเนื้อลง และเปลี่ยนไปเป็น กินพืชแทน จะช่วยลดการสูญเสียพลังงาน และนอกจากนั้น ควรเลือกกินผักออร์แกนิก เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมีด้วย
ถุงผ้า ถุงที่ใช้ซ้ำได้ นำกลับมาใช้ใหม่
ขยะที่ทับถมกันเป็นจำนวนมากจะปล่อยก๊าซมีเทนออกมาอย่างมากมาย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดก๊าซเรือนกระจก ส่งผลให้อากาศเสีย ดังนั้น การลดขยะด้วยการใช้ถุงผ้าหรือถุงที่ใช้ซ้ำได้ หรือยังมีคุณภาพดี กลับมาใช้ใหม่จึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย
เลือกใช้ของที่ย่อยสลายได้ง่าย
เราควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารที่ทำจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่าย หรือเลือกสินค้าที่ไม่ต้องใช้หีบห่อ ถุงหุ้มมากมาย เพื่อลดการผลิตพลาสติกจากโรงงานอุตสาหกรรม
การปรับตัวในรูปแบบของ Energy style เป็นสิ่งง่าย ๆ ที่เราสามารถปรับตัวได้ ขอเพียงเราทุกคนช่วยกันรับผิดชอบสังคม ร่วมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิต ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้มีพลังงานใช้อย่างยั่งยืน

E-Road ถนนพลังงานไฟฟ้าไร้สาย ‘เมืองเทลอาวีฟ’ ที่ชาร์จยานยนต์ได้สายแรกของโลก

จากแนวความคิดที่ว่า ถนนคือที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้กับยานยนต์ไฟฟ้าได้ตลอดเส้นทางโดยไม่ต้องจอดชาร์จ ทำให้ เทศบาลเมืองเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ร่วมกับภาคเอกชน พัฒนา E-Road ถนนพลังงานไฟฟ้าไร้สาย ที่สามารถชาร์จยานยนต์แบบไร้สายได้ขณะขับเคลื่อน และได้นำร่องทดสอบในเส้นทางจากสถานีรถไฟมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ สู่สถานีคลัตซ์กิน ในรามัตอาวีฟ โดยใช้ความยาวทดสอบราว 600 เมตร

(เพิ่มเติม…)

เคล็ดลับเลือก ‘สีของหลอดไฟ’ สีแบบไหน ? เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ

เคล็ดลับเลือก ‘สีของหลอดไฟ’ สีแบบไหน ? เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ
สถานการณ์ในยุคปัจจุบัน ทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านกันมากขึ้น ไม่ว่าจะทำงาน พักผ่อน หรือแม้แต่กิจกรรมร่วมกับสมาชิกในบ้าน และทราบไหมครับว่า สีของหลอดไฟที่เราใช้กันภายในบ้านนั้น สามารถสร้างบรรยากาศให้กับกิจกรรมหรือไลฟ์สไตล์ของคุณได้เช่นกัน วันนี้ กระทรวงพลังงาน จะมาแนะนำการเลือกโทนสีของหลอดไฟ เพื่อให้เลือกใช้ได้อย่างที่ต้องการกันครับ

(เพิ่มเติม…)

กระทรวงพลังงานจัดงานประกวดวาดภาพ ปีที่ 8 หัวข้อ “หลงรักพลังงาน”

กระทรวงพลังงานจัดงานประกวดวาดภาพ ปีที่ 8 ในหัวข้อ “หลงรักพลังงาน” ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดกติกาและใบสมัครได้ที่ Download

พระคติธรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 18 ปี

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพลังงาน ครบรอบ 18 ปี ในวันที่ 3 ตุลาคม 2563   ตามที่ปลัดกระทรวงพลังงานกราบทูลขอ เพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นสิริมงคล และสร้างขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่

 

 

งานอบรมสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี August Series 2020

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) ร่วมกับ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) กำหนดจัดงานอบรมสัมมนา eGovernment Forum 2020, Digital HR Forum 2020, Big Data & Cloud Computing 2020, และ Digital Business Solutions Summit 2020 ในวันที่ 26-27 สิงหาคม 2020 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 และ 5-7 ชั้น 5 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะฯ จัดขึ้นเพื่อเพื่อเป็นแนวทางการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทย ให้มีการขับเคลื่อนและแผนปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรม ในการให้บริการที่มุ่งประชาชนเป็นศูนย์กลาง เน้นการบริการข้อมูล มีการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ ๆ และการบริการที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนหรือผู้ใช้บริการ (citizen driven) ในส่วนของการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ก้าวทันและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของ Digital Economy เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ที่ดิจิทัลเทคโนโลยีจะเข้ามาปฏิวัติทั้ง workplace และ workforce รวมถึงเป็นเวทีในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการให้บริการลูกค้า การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชน

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.augustseries.com ตั้งแต่วันนี้ – 14 สิงหาคม 2563

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ พิมพ์ภัสรา 02-661-7750 #221 หรือ Line Official @dugathailand

การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2562

“ทูตพลังงานรวมพลังพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานสู่ความยั่งยืน รุ่นที่ 1” จากสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 สำนักงาน ก.พ.ร. จัดพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเชิดชูหน่วยงานภาครัฐที่มีผลงานโดดเด่นกว่า 200 ผลงาน  โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2562 ในปีนี้มีหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับรางวัลกว่า 219 ผลงาน จากทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวด 1,043 ผลงาน

โดยสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ส่งผลงาน “ทูตพลังงานรวมพลังพัฒนาและอนุรักษ์พลังงานสู่ความยั่งยืน รุ่นที่ 1” จากสำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ และได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรางวัล สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับดี

สำหรับผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐในปีนี้  แบ่งเป็น 3 สาขาได้แก่ สาขาบริการภาครัฐมอบให้แก่หน่วยงานรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนด้วยบริการที่สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ จำนวน 123 รางวัล   สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมอบให้แก่หน่วยงานรัฐที่มีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากลจำนวน 24 รางวัล และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมมอบให้แก่หน่วยงานรัฐที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน จำนวน 66 รางวัล

รัฐสภาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 25 – 30 สิงหาคม 2562

รัฐสภาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ 40 ระหว่างวันที่ 25 – 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร

ข้อมูลเพิ่มเติมที่:  https://www.parliament.go.th/aipa2019/

ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์

ขอเชิญชวนข้าราชการและประชาชนทั่วประเทศ ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๖๗ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ได้ที่ https://web.ocsc.go.th/forking/

สปอตโฆษณา ภายใต้แผนรณรงค์ประชาสัมพันธ์ “ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ”

ให้โอกาส คนไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ

ให้การสนับสนุน คนไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ

ให้การยกย่อง คนไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ

Page 1 of 2
1 2