ประชาสัมพันธ์งาน ฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2018 ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561

งานฟิวเจอร์ เอนเนอร์ยี่ เอเชีย 2018  กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่  12 – 14 ธันวาคม 2561  ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค   ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

คลิกที่นี่

โครงการส่งเสริมและพัฒนาก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในชุมชน ได้รับรางวัล “ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life”

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน นำโดย นายวารีย์ กิ่งไทร ผู้แทนสำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี นายพิรัฐ อินพานิช ผู้แทนสำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน นายเฉลิมชัย กันหา กรรมการกลุ่มผู้ใช้แก๊สท่าดินดำ และนางสาวนิภาพร เพียเฮียง ผู้แทน อบต.ท่าดินดำ ขึ้นรับรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ระดับชมเชย จากนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ในงานสัมมนาวิชาการและมอบรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2561 “ภาครัฐ เพื่อประชาชน : Good Governance for Better Life”

โดยเป็นผลงานจาก “โครงการส่งเสริมและพัฒนาก๊าซชีวภาพเพื่อใช้ในชุมชน ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี” ด้วยความร่วมมือของภาครัฐและภาคประชาชน ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานในการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อการพัฒนาพลังงานทดแทนเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนด้านพลังงาน

พพ. จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 66 พรรษา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) จัดกิจกรรมเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 66 พรรษา

โดยมี นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พพ. ร่วมถวายภัตตาหารเพล พร้อมเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ โรงพยาบาลสงฆ์ อาคารมูลนิธิ ชั้น 2 ห้อง 3

กระทรวงพลังงาน จัดโครงการสาธารณะประโยชน์ “ทำดีด้วยหัวใจ จากใจชาว สนพ.”

วันที่ 17 ก.ค. 61 ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จัดโครงการสาธารณะประโยชน์ “ทำดีด้วยหัวใจ จากใจชาว สนพ.” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ โรงเรียนกิ่งเพชร เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

โดย สนพ. ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการประหยัดพลังงานแก่นักเรียน พร้อมทั้งมอบหลอดไฟ LED สื่อประชาสัมพันธ์ และสื่อการเรียนการสอนด้านพลังงานให้โรงเรียนได้ใช้ประโยชน์ในการศึกษา โดยได้ร่วมกันติดตั้งหลอดไฟ LED ที่บริเวณห้องประชุมและห้องสมุด และเยี่ยมชมการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่นำสื่อการเรียนการสอน ของ สนพ. มาใช้ในการสอน

ในโอกาสนี้ ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน ได้ร่วมพิธีเปิดงานวิชาการโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน เครือข่ายโรงเรียนที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายธีรยุทธ ภูมิศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี เป็นประธาน และมีนายทวีศักดิ์ น้อยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนกิ่งเพชร ให้การต้อนรับ

ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในกิจกรรม “จิตอาสา พพ. เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

นายธรรมยศ ศรีช่วย ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในกิจกรรม “จิตอาสา พพ. เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระช นมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หั ว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบ 66 พรรษา

โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูง นายยงยุทธ จันทโรทัย รองปลัดกระทรวงพลังงาน และนายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ผู้แทนจากชุมชนใกล้เคียงบริ เวณเชิงสะพานกษัตริย์ศึก สื่อมวลชน เข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

โดยในช่วงเช้ามีการใส่บาตรอ าหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  โดยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้า ที่ พพ. และหน่วยงานชุมชนใกล้เคียงก ว่า 150 คน จะแบ่งกลุ่มทำความสะอาดใน 3 พื้นที่ ได้แก่ ตลาดชุมชนชาวชูชีพ วัดชำนิหัตถการ และวัดสระบัว รวมทั้งได้ร่วมกันเปลี่ยนหล อดไฟในชุมชน ให้เป็นหลอดไฟประหยัดพลังงา น ถือเป็นการรวมพลังระหว่างชุ มชนและภาครัฐเพื่อสร้างประโ ยชน์ให้แก่ชุมชนอย่างแท้จริ ง

ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย รวมพลังคนไทยไม่โกง

“EN-Camp” การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์

ประกาศรายชื่อเยาวชนที่มีผลงานดีเด่น โครงการ “การสร้างความเข้าใจและส่งเสริมทัศนคติเพื่อการเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกสำหรับเยาวชนในพื้นที่จังหวัดยุทธศาสตร์ “EN-Camp”

Download (PDF, 593KB)