รับสมัครหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ เปลี่ยนหลอดไฟเก่าเป็นหลอด LED

รับสมัครหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ เปลี่ยนหลอดไฟเก่าเป็นหลอด LED

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน รับสมัครหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ เปลี่ยนหลอดไฟเก่าเป็นหลอด LED ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

– รับสมัครหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ
– วงเงินสนับสนุน 20 ล้านบาทต่อโครงการ
– วงเงินสนับสนุน รวมจำนวนทั้งสิ้น 203,400,000 บาท

สอบถามรายละเอียด”โครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ”
เพิ่มเติม
เบอร์โทรศัพท์ 0-2223-2593-5 ต่อ 1547, 1045
www.dede.go.th
FB : facebook.com/dedeofthailand
Line : dedeofthailand

ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “วาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ปีที่ 4 ประจำปี 2559”

ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “วาดภาพเฉลิมพระเกียรติฯ ปีที่ 4 ประจำปี 2559”

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 17 ต.ค. 59   ดาวน์โหลดใบสมัคร

 

 

 

ขอเชิญเยาวชนร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงงาน “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2559”

ขอเชิญเยาวชน นักเรียน ระดับ ม.ต้น ม.ปลาย และ ปวช. ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงงาน “นวัตกรรมพลังงานเพื่อโลกสีเขียว 2559”

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 25 กรกฎาคม 2559

กติกาการสมัคร

ใบสมัครและหนังสือรับรอง

กระทรวงพลังงานเชิญชวนดาวน์โหลดไฟล์ภาพ “ประหยัดพลังงาน”

กระทรวงพลังงาน ได้จัดทำไฟล์ภาพ “ประหยัดพลังงาน” จำนวน 7 ภาพ อย่าลืมดาวน์โหลดแล้วพิมพ์ไปติดตามจุดต่างๆ เช่น สวิทช์ไฟ , ลิฟท์ , จุดวางรีโมทแอร์ ฯลฯ เพื่อย้ำเตือนให้ช่วยกันประหยัดพลังงานนะครับ link สำหรับดาวน์โหลดhttp://energy.go.th/…/wp-con…/uploads/2016/06/newsticker.zip

 

“ชม-ช้อป-ชิม” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ตลอดเดือนมีนาคมนี้ ในงาน “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้”

กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดงาน “เพลินพลังงาน งานวิจัยขายได้” ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ระหว่างวันที่ 5 – 27 มีนาคม 2559 เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาล (เพิ่มเติม…)

Page 2 of 2
1 2