banner

E-Road ถนนพลังงานไฟฟ้าไร้สาย ‘เมืองเทลอาวีฟ’ ที่ชาร์จยานยนต์ได้สายแรกของโลก


จากแนวความคิดที่ว่า ถนนคือที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้กับยานยนต์ไฟฟ้าได้ตลอดเส้นทางโดยไม่ต้องจอดชาร์จ ทำให้ เทศบาลเมืองเทลอาวีฟ ประเทศอิสราเอล ร่วมกับภาคเอกชน พัฒนา E-Road ถนนพลังงานไฟฟ้าไร้สาย ที่สามารถชาร์จยานยนต์แบบไร้สายได้ขณะขับเคลื่อน และได้นำร่องทดสอบในเส้นทางจากสถานีรถไฟมหาวิทยาลัยเทลอาวีฟ สู่สถานีคลัตซ์กิน ในรามัตอาวีฟ โดยใช้ความยาวทดสอบราว 600 เมตร

การใช้งาน E-Road ไม่ต่างจากการนำยานยนต์ไฟฟ้าไปชาร์จไฟตามจุดชาร์จต่าง ๆ แต่สิ่งที่ต่างกันคือ เราไม่จำเป็นต้องนำไปจอดชาร์จอีกต่อไป เพราะใต้ถนนนั้น จะมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและถ่ายโอนพลังงานไฟฟ้าไปยังรถโดยสารที่ติดตั้งตัวรับพลังงานไฟฟ้าบริเวณใต้พื้นรถ เข้าสู่แบตเตอรี่ในขณะขับขี่โดยอัตโนมัติ ซึ่งหากโครงการนำร่องนี้สำเร็จ จะมีการขยายไปยังถนนในพื้นที่อื่น ๆ ของเมืองเพิ่มเติม
ข้อดีจาก E-Road ถนนพลังงานไฟฟ้าไร้สาย
• ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
• เป็นพลังงานสะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• ลดเวลาที่ต้องจอดเพื่อชาร์ตแบตเตอรี่
E-Road ถือเป็นนวัตกรรมที่ก้าวล้ำ และเป็นการพลิกโฉมรถสาธารณะที่ตอบโจทย์แก่ทุกคนในเมืองอย่างมาก ในอนาคตบ้านเราอาจจะมีถนนพลังงานไฟฟ้านี้ให้ได้ใช้บ้างก็จะดีมากเลยครับ
ที่มา : สำนักข่าว CNN (www.edition.cnn.com)