banner

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของ สป.พน.

ประกาศรายชื่อ

Download (PDF, 844KB)