ผลการดำเนินงานของกระทรวง

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและการสั่งการของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี …

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( กุมภาพันธ์ 2560)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 29 กุมภาพันธ์ 2560

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( มกราคม 2560)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 มกราคม 2560


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( ธันวาคม 2559)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 ธันวาคม 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( พฤศจิกายน 2559)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 30 พฤศจิกายน 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( ตุลาคม 2559)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 ตุลาคม 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( กันยายน 2559)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 30 กันยายน 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( สิงหาคม 2559)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 สิงหาคม 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( กรกฎาคม 2559)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 กรกฎาคม 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( มิถุนายน 2559)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 30 มิถุนายน 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( พฤษภาคม 2559)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( เมษายน 2559)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 30 เมษายน 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( มีนาคม 2558)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 มีนาคม 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( กุมภาพันธ์ 2559)
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 29 กุมภาพันธ์ 2559

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( มกราคม 2559 )
– รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 มกราคม 2559


รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( ธันวาคม 2558)
รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 ธันวาคม 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( พฤษจิกายน 2558)
รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 30 พฤษจิกายน 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( ตุลาคม 2558)
รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 31 ตุลาคม 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( กันยายน 2558)
รอบวันที่ 12 กันยายน 2557 – 30 กันยายน 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( พฤษภาคม 2558)
รอบวันที่ 12 กันยายน – 31 พฤษภาคม 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( เมษายน 2558)
 – รอบวันที่ 12 กันยายน – 30 เมษายน 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( มีนาคม 2558)
รอบวันที่ 12 กันยายน – 31 มีนาคม 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( กุมภาพันธ์ 2558)
รอบวันที่ 12 กันยายน – 28 กุมภาพันธ์ 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( มกราคม 2558)
 – รอบวันที่ 12 กันยายน – 31 มกราคม 2558

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( ธันวาคม 2557)
 – รอบวันที่ 12 กันยายน – 31 ธันวาคม 2557

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( พฤศจิกายน 2557)
 – รอบวันที่ 12 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2557

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ( ตุลาคม 2557)
 – รอบวันที่ 12 กันยายน – 31 ตุลาคม 2557