ศูนย์บริการร่วม

งานการให้บริการประชาชนของหน่วยงานในกระทรวงพลังงาน

จำนวนผู้เข้าชม 458

รายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วม กระทรวงพลังงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

จำนวนผู้เข้าชม 1,756

การจัดทำมาตรฐานการให้บริการ

การจัดทำมาตรฐานการให้บริการ           ศูนย์บริการร่วม ก […]

ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการเกี่ยวกับบริการที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค พ.ศ.2560

– จำนวนผู้เข้าชม 4,685

ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการดําเนินการเกี่ยวกับสินค้าที่อาจเป็นอันตรายแก่ผู้บริโภค. พ.ศ.2560

จำนวนผู้เข้าชม 4,941

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จำนวนผู้เข […]

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ภายใต้กำกับกระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรั […]

ความเป็นมาของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. […]

3 ข้อควรรู้ เกี่ยวกับถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด

  1. เชื้อเพลิงถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงที่ราคาไม่แพง […]

แสดงทั้งหมด

กระทรวงพลังงาน
555 78/2 วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : 0-2140-7000
 
Contact
First
Last
Type
Subject
Message
ยันยืนฉันไม่ใช่โปรแกรม
Sending