แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเว็บไซต์

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงพลังงานให้มีรูปแบบที่ใช้งานได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น